PRÁVNÍK ROKU, posedmnácté...

CZ  |  EN
Přejít na obsah

PRÁVNÍK ROKU, posedmnácté...

ROY BILLING – moderní marketing & event marketing
Published by RB v NAŠE PRÁCE · 17 Květen 2023
Tags: PrávníkrokuČAKepravoBrnoprodukcerežieeventmarketing
Děkujeme klientům (Česká advokátní komora a epravo.cz a.s.) za důvěru a spolupráci: na tomto významném projektu české advokacie a justice se podílíme produkčně od samého začátku. Letos jsme mj. měli na starost režii galavečera v kongresovém sále brněnského hotelu International. Děkujeme také celému technickému a produkčnímu týmu hotelu International a všem spolupracujícím firmám za skvělou spolupráci. A dík patří i moderátorovi Vladimíru Kořenovi.Návrat na obsah